Compromesos amb el medi ambient

A Pere Seda estam plenament compromesos amb el medi ambient, amb la seva protecció i millora en tots els àmbits de l’activitat, des de la vinya fins a la bodega i la logística.

Entenem aquesta responsabilitat de forma activa i la desenvolupam en diferents focus:

L’ús racional de l’energia i l’aigua

Per nosaltres és fonamental el control dels nostres recursos i la innovació, per això potenciam l’ús d’energies renovables amb la implantació de plaques fotovoltaiques.

El sòl és un recurs renovable, que no contamina i que redueix les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Hem instal·lat panells solars a les nostres bodegues. Aquestes plaques ajuden a satisfer les necessitats d’energia al voltant d’un 20% del consum energètic total. Les nostres plaques generen actualment entre 35.000 i 40.000 kWh/any. Contam amb un programa de reducció de consum energètic i millora de l’eficiència energètica fomentant la minimització de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Viticultura sostenible i respectuosa

Compromesos, durant generacions, amb la conservació del medi ambient i la explotació de recursos naturals.

Les Bodegues Pere Seda ha realitzat sempre una viticultura respectuosa amb el medi ambient, mitjançant la utilització de productes que no són agressius per l’entorn natural.

Les 54 ha que posseeix Pere Seda són gestionades pel sistema de producció integrada, un sistema més respectuós amb el medi ambient que l’agricultura convencional. A més, la majoria dels pagesos proveïdors de raïm de Pere Seda també tenen les seves explotacions amb el sistema de protecció integral, assessorats per Pere Seda.

Gestió de Residus

Fent un bon ús dels elements per el reciclatge 

A Pere Seda apostem per una excel·lent gestió dels residus generats tant a l’elaboració com a la logística. 

La bodega disposa d’un espai únicament dedicat a la selecció de materials rebutjats durant la producció com són el vidre, el cartró, els envasos de plàstic i els materials perillosos.

Gestió de residus orgànics

Els residus orgànics produïts durant l’elaboració del vi, la pell del raïm, són reutilitzats com a alimentació per a la ramaderia, fent un ús sostenible dels rebutjos que provenen de la matèria orgànica.

info@pereseda.com
Pere Seda Bodegas
C/ Cid Campeador, 22
07500 Manacor, Mallorca
(+34) 971 55 02 19
Delegación Son Oms
Carrer Ca'n Rosselló, nº8
07610 Polígono Son Oms, Mallorca
(+34) 971 60 50 87